Blog

  • 12670376_1540203589643591_7539338702676701908_n
Reshape Your World

"Reshape your world"

9 Mars 2016

Njohja me teknologjite dhe zhvillimet me te fundit te botes gjeospaciale, Digital Globe dhe 30cm rezolucion i imazheve satelitore!

Perdorimi i zgjidhjeve te imazheve dhe te monitorimit satelitor ne:
1- Proceset e planifikimit te territorit, dhe menaxhimit urban
2- Energjia
3- Siguria dhe Mbrojtja
4- Mbrojtja dhe menaxhimi i rreziqeve natyrore
5- Agrikultura
6- Pyjet dhe pasurite natyrore
7- Mjedisi